Váš prohlížeč není podporovaný - stránky se nemusí zobrazit správně. Použijte podporovaný prohlížeč.


Váš prohlížeč není podporovaný - stránky se nemusí zobrazit správně. Použijte podporovaný prohlížeč.
 
U vybraných alb najdete odkaz ke článkům, které se nachází na mém webu. Jedná se o výlety, kde popisuji trasy a místa, která jsem osobně navštívil.

reklama

Běsno 2
38 fotek, 19.11.2016, 48 zobrazení, přidat komentář | architektura, cestování, koníčky, krajina
V této vesničce jsem si připadal trochu rozporuplně... Vesnička slouží filmařům při natáčení filmu Tannbach. Vesnička se proměnila v německou ves kterou procházela americko - sovětská hranice. Vše co vypadalo opravdově, bylo pouze replikou. I starobylý most..
Gotický kostel je v Běsně zmiňován již okolo roku 1300, ale dochovaná podoba pochází z pozdějších přestaveb. Přestavba v barokním slohu proběhla roku 1701 a další v roce 1788. Zajímavou stavbou je i moohutná sýpka u silnice na Soběchleby.
Vrbice 1
13 fotek, 19.11.2016, 70 zobrazení, přidat komentář | architektura, cestování, koníčky, krajina
Kostel Povýšení sv. Kříže byl postaven v letech 1852 - 1853 v pseudorománském slohu. Stojí na mírném návrší a na severovýchodní straně je chráněn rybníkem. Jeho poloha by mohla napovídat, že stojí na místě podstatně staršího svatostánku, jenž byl součástí středověkého panského sídla. Dnes chátrá a je bez mobiliáře.
Od r. 1958 chráněnou kulturní památkou ČR.
Díky Spolku Zachraňme Vrbici je alespoň uzamčený, a pomalu se rozjíždí snahy o jeho záchranu.
15 fotek, 19.11.2016, 184 zobrazení, přidat komentář | architektura, cestování, koníčky, krajina
Vrbice jsou vesnicí, kde se doslova zastavil čas. Množství opuštěných a prázdných domů převyšuje počet těch obývaných...ale má neskutečné kouzlo.
Děkov 1
15 fotek, 19.11.2016, 41 zobrazení, přidat komentář | architektura, cestování, koníčky, krajina
Původní kostel byl během třicetileté války zničen a podle záznamu faráře Maxmiliána Dreschlera v roce 1664 nově postaven. V roce 1720 byl celý důkladně renovován, r. 1868 prodloužen a dostal větší okna. Zvony zůstaly ze starého kostela - větší z nich má nápis v češtině, jenž je prý v písmu z přelomu 14.- 15. století. Protože nové obyvatelstvo po roce 1945 nebylo příliš katolicky založeno, klesal zájem o kostel, snižovala se jeho návštěvnost. Poslední oficiální bohoslužba prý byla v roce 1995. Dnes kostel Narození sv. Jana Křtitele spravuje Římskokatolická farnost Petrovice u Rakovníka. Kostel je zavřený, nepřístupný.
22 fotek, 19.11.2016, 27 zobrazení, přidat komentář | architektura, cestování, koníčky, krajina
Kostel sv. Václava je pozdně barokní stavba z let 1783 až 1787. Jednolodní, obdélná, s pravoúhlým presbytářem a sakristií, na západním průčelí hranolová čtvercová věž s portálem. Věž nese cibulovou báň s lucernou. Presbytář sklenutý plackou, loď se zkosenými rohy má zrcadlovou klenbu. V lodi kruchta, podklenutá širokou plackou. Okna mají kazulovitý tvar. Vnitřní zařízení je převážně barokní. Hlavní oltář sv. Václava s dalšími sochami (sv. Petr a Pavel, Bůh Otec) byl přenesen z kostela sv. Mikuláše na Starém Městě pražském, odkud pochází i barokní kazatelna. Další oltář s několika sochami je zasvěcen Panně Marii. Klasicistní varhany z r. 1802, rokokové lavice a zpovědnice byly přeneseny ze zrušeného kláštera karmelitánů v Blšanech. V sučasné době postupně opravován.
V sousedství dominantního kostela se nachází prázdná farní budova.
Svojetín 1
10 fotek, 19.11.2016, 19 zobrazení, přidat komentář | architektura, cestování, krajina, kultura
Barokní kaple sv. Jana Nepomuckého byla postavena v letech 1721 až 22 z popudu Petra Arnošta hraběte Mollarta a má rokokový inventář. Hlavní oltář je vybaven obrazem Jana Nepomuckého a boční obrazem sv. Rocha a Antonína Paduánského. Půdorys je obdélný, orientovaný k západu a závěr je půlkruhový. Není jasné, zda je dnes využívána k duchovním účelům.
23 fotek, 19.11.2016, 84 zobrazení, 1 komentář | architektura, cestování, koníčky, krajina
Vesnička, která se dostala do podvědomí hlavně díky místnímu pivovaru, který je skutečnou dominantou. V jejím stínu najdeme třeba sýpku v hvarijním stavu, zámek, který je nevyužitý a prázdný či krásnou budovu školy, která připomíná malý zámeček.
10 fotek, 29.10.2016, 39 zobrazení, přidat komentář | cestování, koníčky, krajina, kultura
Nejstarší židovský hřbitov v Praze už dnes nenajdeme. Vše je dnes zastavěno. Od roku 2016 jej připomíná alespoň malý pomník.
17 fotek, 8.11.2016, 92 zobrazení, přidat komentář | cestování, koníčky, krajina, kultura
Na železniční trati mezi Kralupy nad Vltavou a Nelahozevsí se nachází trojice tunelů. Zajímavost najdeme u cesty, která je zároveň naučnou stezkou. Dvě štoly - chodby - vedoucí do nitra. Na jejím konci se ocitneme přímo na trati. Jen je potřeba upozornit, že je vše na vlastní nebezpečí. Předposlední rozmazaná fotka, je foto jedoucího vlaku. Pokud toto místo navštívíte, buďte vysoce opatrní!
Sazená 2
23 fotek, 8.11.2016, 50 zobrazení, 2 komentáře | architektura, cestování, koníčky, krajina
Malinké městečko nedaleko Velvar. Nachází se zde značně přestavěný zámek, barokní most a dvě zajímavosti. Řopík zabudovaný v místní váze a řopík zabudovaný v mlýnu, ten je bohužel nepřístupný.
23 fotek, 8.11.2016, 36 zobrazení, přidat komentář | architektura, cestování, koníčky, krajina
Hřbitov na návrší okolo chátrajícího kostela v dominantní poloze.
Velvary 1
34 fotek, 8.11.2016, 49 zobrazení, přidat komentář | architektura, cestování, koníčky, kultura
Královské město v okresu Kladno. V centru dochováno pár pamětihodností. Cennou památkou je dochovaná Pražské brána z původního opevnění města. Na zahradě rodinného domu, kousek od nádraží - u zelené značky- je dochovaný řopík.
10 fotek, 6.11.2016, 63 zobrazení, přidat komentář | architektura, cestování, koníčky, krajina
Malinká vesnička nedaleko od Slaného. Nevýraznější dominantou je objekt bývalého cukrovaru. Mezi další pamětihodnosti patří opuštěný zámek (je v samostatném albu). Ono celkově obec Zvoleněves působí jako místo, kde se zastavil čas.
21 fotek, 6.11.2016, 49 zobrazení, přidat komentář | cestování, koníčky, krajina, kultura
Malinký hřbitov na dohled kostela...
14 fotek, 6.11.2016, 362 zobrazení, přidat komentář | architektura, cestování, koníčky, kultura
https://prazdnedomy.cz/profil.php?id=965

Ve stínu cukrovaru se nachází mohutný areál zámku a hospodářského dvora. Do dálky svítí "nové" červené střechy. Zdání ale klame, vše je prázdné, opuštěné a na prodej...
12 fotek, 6.11.2016, 46 zobrazení, přidat komentář | architektura, cestování, koníčky, krajina
Přírodní zajímavost jako vystřižená ze skalních měst Českého ráje. Tato skalní jehla však není v Českém ráji, ale pár kilometrů od Slaného. Při příchodu k ní má návštěvník opravdu pocit, že jí sem někdo musel vtipně umístit. Je to však krásné místo.
15 fotek, 6.11.2016, 66 zobrazení, přidat komentář | architektura, cestování, koníčky, krajina
V malé vesničce nedaleko Slaného najdeme zajímavou mostní stavbu. Viadukt patří mezi dominanty obci. Přes viadukt se dodnes jezdí, je součástí dráhy Kralupy nad Vltavou - Slaný. Během mé návštěvy byla na trati výluka, a tak se naskytla velká možnost po viaduktu přejít.
386 fotek, 1.10.2016, 270 zobrazení, 2 komentáře | lidé, oslavy, události
Toto album je do jisté míry specifické. Ani jednu fotku jsem neudělal já (autorem je Markéta Košťáková) a svatby jsem se účastnil coby ženich. Takže Vás nechám nahlédnout do mého dne.

Komentáře

přidat komentář