Váš prohlížeč není podporovaný - stránky se nemusí zobrazit správně. Použijte podporovaný prohlížeč.


Váš prohlížeč není podporovaný - stránky se nemusí zobrazit správně. Použijte podporovaný prohlížeč.
 
U vybraných alb najdete odkaz ke článkům, které se nachází na mém webu. Jedná se o výlety, kde popisuji trasy a místa, která jsem osobně navštívil.

reklama

16 fotek, 19.11.2016, 50 zobrazení, přidat komentář | architektura, cestování, koníčky, kultura
Farní kostel je v Bílenci připomínán již v roce 1352. Během třicetileté války byl zničen švédskými vojáky a na jeho místě byl v roce 1751 postaven nový kostel v barokním slohu. Ve druhé polovině dvacátého století nebyl udržován, chátral, a byl několikrát vykraden. V roce 1996 proběhla oprava střechy, která však nezabránila dalšímu zhoršování stavu krovu.
Kostel je jednolodní stavba s půlkruhově zakončeným presbytářem a se zaoblenými nárožími, která jsou zdůrazněna pilastry s římsovými hlavicemi. Fasády byly před svým zničením členěné lizénovými rámci. Před západní průčelí mírně předstupuje věž. Interiér osvětlují obdélná, segmentově zakončená okna zdobená štuky a supraportami. Presbytář je zaklenutý valenou klenbou s výsečemi, ale v lodi je strop plochý na vysokém fabionu. Kruchtu nesou dvě pole křížové klenby a ve třetím vede schodiště na věž.

K vybavení kostela před jeho vykradením patřily hlavní portálový oltář z roku 1752 a dva boční oltáře z roku 1796, kazatelna, sochy svatého Augustina, svatého Prokopa, svaté Moniky a svatého Vojtěcha ze druhé poloviny devatenáctého století a také nefunkční varhany.
18 fotek, 19.11.2016, 34 zobrazení, přidat komentář | architektura, cestování, koníčky, kultura
Kostel stával v Kryrech již ve 14. století – gotický svatostánek zde byl vystavěn pravděpodobně kolem roku 1324. Současný barokní kostel na úpatí Kostelního kopce byl vybudován roku 1722. Byl přestavěn v roce 1780 a znovu v 19. století. V současnosti je natolik poničen, že v něm nelze sloužit bohoslužby. Od roku 1958 je nicméně kulturní památkou České republiky. O jeho obnovu usiluje Občanské sdružení Dietrich.
Je obklopen zrušeným hřbitovem.
11 fotek, 19.11.2016, 33 zobrazení, přidat komentář | architektura, cestování, koníčky, kultura
Památkově chráněné kostel svatého Jiří byl postaven na konci 18. století v barokním slohu. Má obdélný půdorys s trojboce zakončeným presbytářem. Hlavní oltář pochází z roku 1637. Dnes je ve velmi špatném technickém stavu. Kolem kostela byl hřbitov, dnes zaniklý, pár pohozených náhrobků lze ještě dnes najít.
Běsno  2
38 fotek, 19.11.2016, 64 zobrazení, přidat komentář | architektura, cestování, koníčky, krajina
V této vesničce jsem si připadal trochu rozporuplně... Vesnička slouží filmařům při natáčení filmu Tannbach. Vesnička se proměnila v německou ves kterou procházela americko - sovětská hranice. Vše co vypadalo opravdově, bylo pouze replikou. I starobylý most..
Gotický kostel je v Běsně zmiňován již okolo roku 1300, ale dochovaná podoba pochází z pozdějších přestaveb. Přestavba v barokním slohu proběhla roku 1701 a další v roce 1788. Zajímavou stavbou je i moohutná sýpka u silnice na Soběchleby.
Vrbice  1
13 fotek, 19.11.2016, 78 zobrazení, přidat komentář | architektura, cestování, koníčky, krajina
Kostel Povýšení sv. Kříže byl postaven v letech 1852 - 1853 v pseudorománském slohu. Stojí na mírném návrší a na severovýchodní straně je chráněn rybníkem. Jeho poloha by mohla napovídat, že stojí na místě podstatně staršího svatostánku, jenž byl součástí středověkého panského sídla. Dnes chátrá a je bez mobiliáře.
Od r. 1958 chráněnou kulturní památkou ČR.
Díky Spolku Zachraňme Vrbici je alespoň uzamčený, a pomalu se rozjíždí snahy o jeho záchranu.
15 fotek, 19.11.2016, 212 zobrazení, přidat komentář | architektura, cestování, koníčky, krajina
Vrbice jsou vesnicí, kde se doslova zastavil čas. Množství opuštěných a prázdných domů převyšuje počet těch obývaných...ale má neskutečné kouzlo.
Děkov  1
15 fotek, 19.11.2016, 43 zobrazení, přidat komentář | architektura, cestování, koníčky, krajina
Původní kostel byl během třicetileté války zničen a podle záznamu faráře Maxmiliána Dreschlera v roce 1664 nově postaven. V roce 1720 byl celý důkladně renovován, r. 1868 prodloužen a dostal větší okna. Zvony zůstaly ze starého kostela - větší z nich má nápis v češtině, jenž je prý v písmu z přelomu 14.- 15. století. Protože nové obyvatelstvo po roce 1945 nebylo příliš katolicky založeno, klesal zájem o kostel, snižovala se jeho návštěvnost. Poslední oficiální bohoslužba prý byla v roce 1995. Dnes kostel Narození sv. Jana Křtitele spravuje Římskokatolická farnost Petrovice u Rakovníka. Kostel je zavřený, nepřístupný.
22 fotek, 19.11.2016, 29 zobrazení, přidat komentář | architektura, cestování, koníčky, krajina
Kostel sv. Václava je pozdně barokní stavba z let 1783 až 1787. Jednolodní, obdélná, s pravoúhlým presbytářem a sakristií, na západním průčelí hranolová čtvercová věž s portálem. Věž nese cibulovou báň s lucernou. Presbytář sklenutý plackou, loď se zkosenými rohy má zrcadlovou klenbu. V lodi kruchta, podklenutá širokou plackou. Okna mají kazulovitý tvar. Vnitřní zařízení je převážně barokní. Hlavní oltář sv. Václava s dalšími sochami (sv. Petr a Pavel, Bůh Otec) byl přenesen z kostela sv. Mikuláše na Starém Městě pražském, odkud pochází i barokní kazatelna. Další oltář s několika sochami je zasvěcen Panně Marii. Klasicistní varhany z r. 1802, rokokové lavice a zpovědnice byly přeneseny ze zrušeného kláštera karmelitánů v Blšanech. V sučasné době postupně opravován.
V sousedství dominantního kostela se nachází prázdná farní budova.
Svojetín  1
10 fotek, 19.11.2016, 19 zobrazení, přidat komentář | architektura, cestování, krajina, kultura
Barokní kaple sv. Jana Nepomuckého byla postavena v letech 1721 až 22 z popudu Petra Arnošta hraběte Mollarta a má rokokový inventář. Hlavní oltář je vybaven obrazem Jana Nepomuckého a boční obrazem sv. Rocha a Antonína Paduánského. Půdorys je obdélný, orientovaný k západu a závěr je půlkruhový. Není jasné, zda je dnes využívána k duchovním účelům.
23 fotek, 19.11.2016, 87 zobrazení, 1 komentář | architektura, cestování, koníčky, krajina
Vesnička, která se dostala do podvědomí hlavně díky místnímu pivovaru, který je skutečnou dominantou. V jejím stínu najdeme třeba sýpku v hvarijním stavu, zámek, který je nevyužitý a prázdný či krásnou budovu školy, která připomíná malý zámeček.
10 fotek, 29.10.2016, 44 zobrazení, přidat komentář | cestování, koníčky, krajina, kultura
Nejstarší židovský hřbitov v Praze už dnes nenajdeme. Vše je dnes zastavěno. Od roku 2016 jej připomíná alespoň malý pomník.
17 fotek, 8.11.2016, 96 zobrazení, přidat komentář | cestování, koníčky, krajina, kultura
Na železniční trati mezi Kralupy nad Vltavou a Nelahozevsí se nachází trojice tunelů. Zajímavost najdeme u cesty, která je zároveň naučnou stezkou. Dvě štoly - chodby - vedoucí do nitra. Na jejím konci se ocitneme přímo na trati. Jen je potřeba upozornit, že je vše na vlastní nebezpečí. Předposlední rozmazaná fotka, je foto jedoucího vlaku. Pokud toto místo navštívíte, buďte vysoce opatrní!
Sazená  2
23 fotek, 8.11.2016, 60 zobrazení, 2 komentáře | architektura, cestování, koníčky, krajina
Malinké městečko nedaleko Velvar. Nachází se zde značně přestavěný zámek, barokní most a dvě zajímavosti. Řopík zabudovaný v místní váze a řopík zabudovaný v mlýnu, ten je bohužel nepřístupný.
23 fotek, 8.11.2016, 39 zobrazení, přidat komentář | architektura, cestování, koníčky, krajina
Hřbitov na návrší okolo chátrajícího kostela v dominantní poloze.
Velvary  1
34 fotek, 8.11.2016, 57 zobrazení, přidat komentář | architektura, cestování, koníčky, kultura
Královské město v okresu Kladno. V centru dochováno pár pamětihodností. Cennou památkou je dochovaná Pražské brána z původního opevnění města. Na zahradě rodinného domu, kousek od nádraží - u zelené značky- je dochovaný řopík.
10 fotek, 6.11.2016, 67 zobrazení, přidat komentář | architektura, cestování, koníčky, krajina
Malinká vesnička nedaleko od Slaného. Nevýraznější dominantou je objekt bývalého cukrovaru. Mezi další pamětihodnosti patří opuštěný zámek (je v samostatném albu). Ono celkově obec Zvoleněves působí jako místo, kde se zastavil čas.
21 fotek, 6.11.2016, 52 zobrazení, přidat komentář | cestování, koníčky, krajina, kultura
Malinký hřbitov na dohled kostela...
14 fotek, 6.11.2016, 396 zobrazení, přidat komentář | architektura, cestování, koníčky, kultura
https://prazdnedomy.cz/profil.php?id=965

Ve stínu cukrovaru se nachází mohutný areál zámku a hospodářského dvora. Do dálky svítí "nové" červené střechy. Zdání ale klame, vše je prázdné, opuštěné a na prodej...
12 fotek, 6.11.2016, 48 zobrazení, přidat komentář | architektura, cestování, koníčky, krajina
Přírodní zajímavost jako vystřižená ze skalních měst Českého ráje. Tato skalní jehla však není v Českém ráji, ale pár kilometrů od Slaného. Při příchodu k ní má návštěvník opravdu pocit, že jí sem někdo musel vtipně umístit. Je to však krásné místo.

Komentáře

přidat komentář

Rajce.net je největší česká sociální síť
zaměřená na sdílení fotografií a videí.

Nabízí neomezený prostor zdarma, snadnou a rychlou výrobu fotoknih i jiných fotoproduktů.