Váš prohlížeč není podporovaný - stránky se nemusí zobrazit správně. Použijte podporovaný prohlížeč.


Váš prohlížeč není podporovaný - stránky se nemusí zobrazit správně. Použijte podporovaný prohlížeč.
 
U vybraných alb najdete odkaz ke článkům, které se nachází na mém webu. Jedná se o výlety, kde popisuji trasy a místa, která jsem osobně navštívil.

reklama

12 fotek, 23.8.2014, 36 zobrazení, 2 komentáře | architektura, cestování, kultura
Dvojce tvrzí nacházející zhruba 800 metrů od sebe.
Tvrz Velká Dobrá - Tvrz byla založena snad ve 14. století. Po třicetileté válce se stala hospodářskou budovou, panským sídlem znovu v r. 1692, v 18. století se stalo sýpkou. Část zdiva se dochovala ve zdech barokní budovy bývalého polesí. Dnes je v areálu prodejna zahradních potřeb.
Tvrz Malá Dobrá - Původně věžová tvrz připomínána roku 1398. V roce 1696 přeměřena na sýpku. V této podobě se dochovala jako součást hospodářského dvora dodnes. Veřejnosti je běžně nepřístupná a pokud není areál otevřený je možno spatřit pouze její střechu.
18 fotek, 23.8.2014, 64 zobrazení, 4 komentáře | architektura, cestování, koníčky, krajina
Od dubna 2014 je Kladensko bohaté o další vyhlídkovou stavbu. Nachází se na návrší Veselov nad středočeskou obcí Družec ( http://jirka-suchomel.rajce.idnes.cz/Druzec ). Rozhledna svým tvarem připomíná triangulační věž, která zde v dávné době stála. Přímo z obce Vás k ní zavedou ukazatele a samozřejmě příjemná cesta.
Rozhledna svojí výškou 12 metrů nepatří mezi velikány, avšak rozhled nabízí nádherný. Jako na dlani obce Družec, Doksy či Velká Dobra, na obzoru Kladno a samozřejmě moře lesů.
Družec  0
18 fotek, 23.8.2014, 42 zobrazení, přidat komentář | architektura, cestování, koníčky, kultura
Družec je ves nedaleko Kladna. Jeho dominantou je poutní kostel Nanebevzetí Panny Marie. Te byl vypleněn Švédy a v letech 1688 - 90 byl přestavěn do dnešní podoby. U kostela se nachází bývalý farní hřbitov, na něm se nacházejí zajímavé pískovcové náhrobky, přičemž nejstarší náhrobek "Kamenné srdce" se datuje rokem 1721.
Další významnou pamětihodností je Zkamenělec, který se nachází u kostela a kterému věnuji samostatné album - http://jirka-suchomel.rajce.idnes.cz/Zkamenelec_v_Druzci
11 fotek, 23.8.2014, 43 zobrazení, 3 komentáře | cestování, koníčky, kultura
Kámen z drobnozrnného bělošedého slepence s valounky křemene, vysoký 1,8 m, od roku 1690 zvaný Zkamenělec. Byl vyobrazen a takto označen v anonymním církevním spise "Via Sancta" z roku 1690. Původně se nacházel přímo před kostelem, asi o 30 metrů jižněji než dnes. Na nynější místo v rohu hřbitovní zdi byl přemístěn v roce 1856.
Jedna z pověstí o jeho původu vypráví o pasáčkovi ovcí, který hnal ovce kolem družeckého kostela a práskal posměšně bičem v době, kdy se zpívaly pašije. Byl proto potrestán a zkameněl.
15 fotek, 23.8.2014, 51 zobrazení, 1 komentář | cestování, krajina, příroda
Lokalita s názvem Kalspot se nachází na okraji Kamenných Žehrovic. Jedná se o nivní mokřad - zaplavovanou louku na levém břehu potoka Loděnice (Kačáku). Kalspot je součástí Přírodního parku Povodí Kačáku; okrajem území prochází naučná trasa Drvotova stezka.
Hlavním důvodem ochrany Kalspotu jsou mokřadní společenstva s výskytem obojživelníků, především kuňky obecné, kuňky ohnivé, skokana zeleného, skokana hnědého, ropuchy zelené a čolka horského. Při průzkumu v roce 1997 byl při severním okraji území zjištěn výskyt asi deseti exemplářů silně ohroženého bazanovce kytkokvětého.
23 fotek, 14.8.2014, 43 zobrazení, 3 komentáře | architektura, cestování, krajina, kultura
Také trošku stranou, i když ne tolik, zájmu návštěvníků Pražského hradu. Zahradu Pražského hradu Vás jistě potěší. Krásně upravené, méně známé pohledy na Pražský hrad, krásné výhledy na centrum, mnoho romantických zákoutí. Prostě až zde budete, určitě sem zavítejte.
21 fotek, leden 2009 až srpen 2014, 30 zobrazení, 2 komentáře | architektura, cestování, koníčky
Dominanta Staměstského náměstí, dvouvěžový Týnský chrám. Už zvenku zaujme svojí mohutností, když ovšem člověk vyjde do interiéru je ohromen. Zařízení, monumentalita...člověk je připraven na vše, avšak toto ho velmi, avšak mile, překvapí. Návštěvu určitě doporučuji, když už se budete toulat Starým Městem, nechte se zanést i do těchto míst.
22 fotek, 14.8.2014, 33 zobrazení, 3 komentáře | architektura, cestování, koníčky, krajina
Valdštejnský pálac na Malé Straně je jednou z nejvýznamnějších staveb českého raného baroka, v současné době zde sídlí Senát České republiky. Co se týče zahrady, nádherně upravovaná, z jedné strany dominující umělá krápníková stěna s ptačí voliérou a hned vedlemonumentální Sala Terrena. Co více dodat, krásný koutek, příjemně schovaný pod Pražským hradem. Místo pro odpočinek a rozjímání.
11 fotek, 15.8.2014, 87 zobrazení, 1 komentář | cestování, dokumenty, kultura
Na konečné stanici "Špejchar", na tramvajové a autobusové točně se nachází trošku nenápadný a zapomenutý pomník "Kolonka". Jednalo se o studentskou kolej, vystavěnou v roce 1920. Jednalo se o soubor dřevěných budov v kubistickém stylu. Bydleli v ní převážně studenti z chudších rodin.V prosinci roku 1929 vypukl v areálu požár a jeden pavilon vyhořel. O deset let později, 17. listopadu 1939 byly studenti z kolejí násilně vyhnáni nacistickými jednotkami SS. Během války našli v Kolonce útočiště právě německé oddíly, které ji využívaly jako ubytovnu. Po ukončení II. světové války se studenti do kolejí opět navrátili. Koleje zde fungovaly až do roku 1979, kdy bylo na jejím místě vybudováno autobusové nádraží a točna tramvaje.
Pískovcový pomník postavili bývalí studenti, pro které se Kolonka stala druhým domovem.
12 fotek, 14.8.2014, 47 zobrazení, 2 komentáře | architektura, cestování, dokumenty, kultura
Na ploše před Staroměstskou radnicí bylo 21. června 1621 popraveno 27 českých pánů, vůdců povstání. Na tuto událost se nezapomnělo, byť při chvilkovém pozorování to tak přijde. Na zdi Staroměstské radnice, je deska s textem, která vše připomíná. A na šedé dlaždě, je bílými kostkami zvýrazněno datum "21. VI. 1621", dále zkřížené měče a dvacetsedm křížků, připomínající dvacetsedm pánů. A proto až půjde přes Staroměstské náměstí, zastavte se u boku radnice a vzpomeňte na české pány.
11 fotek, 14.8.2014, 36 zobrazení, 4 komentáře | cestování, dokumenty, události
Když se člověk o některých věcech učí, nebo je vidí v knížkách či televizi a zalíbí se mu, tak určitě vysloví větu "To bych někdy chtěl vidět". Tato výstava je můj případ. Na vlastní oči vidět originály, které jsou pro naší vlast opravdovým pokladem fakt stojí za to. V albu jsou zachyceny tři exponáty, tři poklady - železité úlomky meteoritu, Věstonická Venuše a hlava kelta ze Mšeckých Žehrovic. Nezapomenutelná výstava.
11 fotek, 12.7.2014, 63 zobrazení, 2 komentáře | architektura, cestování, dokumenty, koníčky
Rudolfova štola byla vyražena za účelem přivedení vody do Královské obory. Ražba byla zahájena na příkaz císaře Rudolfa II. v roce 1583, vedením prací byl pověřen vrchní hormistr království Českého Lazar Ecker ze Srefnkelzu a důlní měřič Jiří Oeder z Ústí. Samotnou ražbu prováděli horníci z Kutné Hory. Původní plán předpokládal vyhloubení 5 šachet a ražbu protičelbou, z důvodu vysokého přítoku spodních vod byla ale šachta č. 3 zastavena a zasypána. Ražba byla ukončena v roce 1593. Zakreslení mapy provedl dvorní koncipista Isaac Phendler v roce 1593.
Původně byla štola opatřena výdřevou, později vyzdívána, poslední rekonstrukce byla provedena v letech 1989 - 1991 n.p. Geoindustria.
Štola začíná na levém břehu Vltavy u Štefánikova mostu v domku "Havírně" a vede v přímém směru do Stromovky, kde končí u Šlechtovy restaurace v domku, kde byla umístěna čerpadla. Délka štoly je 1102 m, průměrná šířka 0,7 - 1,2 m, výška 2 - 3 m. Jsou do ní zaústěny čtyři šachty, jedna nebyla dohloubena. Plně průchozí jsou dnes pouze dvě šachty - druhá a pátá.
První šachta leží na křižovatce ulic Čechova a Nad královskou oborou. Je zaslepena v hloubce 13,5 m a k povrchu zasypána. Spodní část je vyražena v profilu 1,05 - 1,25 x 3,25 - 4,25 m. Jsou zde značné přítoky spodních vod.
Druhá šachta leží uprostřed Čechovy ulice, nedaleko křižovatky se Sládkovou ulicí. Je hluboká 43 m, vyústění na povrch je kryto litinovým poklopem v ose vozovky. V hloubce 2 m jsou vyraženy odbočky k chodníkům. Průřez šachty v nevyzděném úseku je 1,1 - 2 x 2,7 - 4 m. Do hloubky 15,5 m je vyzděna.
Třetí šachta byla zasypána již při ražbě, kdy dosáhla hloubky 15 m, pro značné přítoky vod.
Čtvrtá šachta leží pod Letenským tunelem, kde je zaslepena.
Pátá šachta leží u křižovatky ulic Kostelní a Nad štolou, v místě vchodu k tenisovým kurtům. Je hluboká přibližně 42 m a na povrchu je betonová nástavba.

Na fotografiích je zachyceno zaústění ve Stromovce. Zbylý úsek, bude časem doplněn.
18 fotek, duben 2009 až srpen 2014, 25 zobrazení, 2 komentáře | architektura, cestování, dokumenty, koníčky
Mohutná stavba, avšak paradoxně zcela utopená v okolní zástavbě. Nejvyšší chrámová loď v Praze, krásná zahrada, nedostavěný chrám či místo, kde působil Jan Želivský...tyto všechny faktory splňuje chrám, který se nachází v sousedství Václavského náměstí v Praze. Kdo chce být opravdu příjemně překvapen, tomu návštěvu jen doporučuji.
15 fotek, 9.8.2014, 190 zobrazení, 4 komentáře | architektura, cestování, dokumenty
Hned naproti opuštěnému domu ( http://jirka-suchomel.rajce.idnes.cz/Opusteny_dum_v_Mseckych_Zehrovicich ) se nachází stará, trošku rozpadlá hala. Uvnitř lze nalézt zbytky aut a různé techniky. Při návštěvě mějte ale pevné nervy, vítr, který se prohání halou může lehce vyvolat dojem, že hala každou chvíli spadne.
12 fotek, 3.5.2009, 33 zobrazení, 3 komentáře | architektura, cestování, dokumenty, koníčky
Trošku unikátní fotografie vyhlídkového glorietu v parku Průhonického zámku. Glorietu se též říká "Kozí Hrádek". Byl vystavěn v roce 1830 a mělo se jednat o umělou hradní zříceninu. Po druhé světové válce začal chátrat. A proč vlastně unikátní fotografie? Inu, koukněte na fotografii současného stavu - http://rozhledny2.webzdarma.cz/pruhonice61.jpg
57 fotek, 3.5.2009, 35 zobrazení, 3 komentáře | architektura, cestování, krajina, kultura
Průhonice....pohádkový zámek a krásný park. I když je samotný zámek nepřístupný, návštěva se rozhodně doporučuje. Procházka klidným zámeckým parkem, který nabízí krásnou květenu a krásné pohledy na vlastní zámek. Dalo by se říci, že se jedná o takovou oázu klidu na okraji Prahy u dálnice D1. Krom toho, je zámek díky svému vzhledu vyhledávaným místem filmařů.
12 fotek, 6.7.2014, 31 zobrazení, 1 komentář | architektura, cestování, dokumenty, koníčky
Na úpatí Petřína nalezneme od sochaře Olbrama Zoubka památník obětem komunismu.Tvoří jej masivní zužující se schodiště, v jehož horní částí kráčí 7 postav. První je celá, další postupně více a více zmrzačené, ale stále stojící, což má obrazně připomínat utrpení muklů, jakož i jejich statečnost a nezlomnost. Pomník bzl odhalen 22. května 2002.
Za svojí existenci se tento mírně "kontroverzní" pomník stal terčem mnoha útoků.
18 fotek, 3.8.2014, 30 zobrazení, přidat komentář | architektura, cestování, koníčky, krajina
Na pražském Náměstí Míru, jehož je velkou dominantou, nalezneme neogotický kostel sv. Ludmily. Vystavem byl v letech 1888 - 1893. Dvě věže, jenž dotvářejí kulisu chrámu vystavěného z režných cihel, stoupají do výšky šedesáti metrů a vytvářejí tak nejenom dominantu "Míráku", ale i Ječné ulice při pohledu od Karlova náměstí. Od sedmdesátých let minulého století byl kostel uzavřen kvůli opravám. Důvodem byla výstavba metra, jehož jedna stanice je založena v těsné blízkosti základů této stavby. Kostel je pomalu zpřístupňován veřejnosti.
17 fotek, 10.8.2014, 151 zobrazení, 1 komentář | architektura, cestování, dokumenty, kultura
U hlavní silnice v Mšeckých Žehrovicích (nedaleko kostela) se nachází zbytky, kdysi určitě pěkného rodinného domku. Dnes je z něj torzo, které chátrá. K ruinám se váže i jeden tragický stín. V jámě před zbytky, které jsou zachyceny na 12 a 14 fotce, byl nalezen uškrcený osmiletý chlapeček.

Komentáře

přidat komentář

Rajce.net je největší česká sociální síť
zaměřená na sdílení fotografií a videí.

Nabízí neomezený prostor zdarma, snadnou a rychlou výrobu fotoknih i jiných fotoproduktů.