U vybraných alb najdete odkaz ke článkům, které se nachází na mém webu. Jedná se o výlety, kde popisuji trasy a místa, která jsem osobně navštívil.
12 fotek, duben 2017 až květen 2018, 1 360 zobrazení, 1 komentář | cestování, koníčky, krajina
Ano, ve Slaném najdeme dodnes pozůstatky tanku...sice cihelno-betonové, ale jsou tam.
Jedná se o tank vymodelovaný z cihel a betonu v měřítku 1:1. Podle předního střeliště pro kulomet byl tento model s jistotou inspirován Sovětským tankem T-34 a s největší pravděpodobností sloužil v dobách okupace (1939-1945) německým vojákům jako výcviková pomůcka v protitankovém boji...
70 fotek, 6.7.2016, 1 150 zobrazení, přidat komentář | architektura, cestování, koníčky, krajina
Nedaleko vlakového nádraží Veleslavín se nachází areál staré a nové teplárny. Areál staré teplárny je opuštěný a prázdný. Do hlavní budovy se dá dostat a prošmejdit jí, je však potřeba koukat okolo sebe, nebezpečí zde číhá na každého kroku.
63 fotek, prosinec 2008 až únor 2012, 973 zobrazení, 7 komentářů | architektura, cestování, kultura, města
Šestice výškových domů, které jsou dominantami jak Rozdělova, tak i celého Kladna.
Postaveny v letech 1953 - 1958 ve stylu poválečného monumentalismu. Po obou stranách každého vchodu jsou keramická domovní znamení, na kterých jsou zachycena různá zvířata.
Jedná se o významnou památku města a troufnu si říci, že nikde v republice nenaleznete podobný soubor výškových budov, a tak vlastně by se dalo říci, že jde o významnou památku v České republice.
67 fotek, 2.1.2016, 732 zobrazení, 4 komentáře | architektura, cestování, koníčky, krajina
Kasárna ve Slaném vznikala ve třicátých letech dvacátého století. Vznikla ve špatné době. A tak jejími prvními obyvateli se stala v roce 1939 německá vojska. V té době byl areál v polích za městech, dnes je situace jiné. Kolem areálu, i v původním areálu, vyrostla řada obytných a rodinných domů. Vojenská posádka byla ukončena v roce 1997 a byla postupně opouštěna. Do dnešních dob zůstaly tři budovy. Jedna je využita jako dětské diagnostické centrum, zbývající dvě jsou opuštěná, a právě z nich pocházejí mé fotografie.
32 fotek, 10.3.2012, 715 zobrazení, 1 komentář | krajina, práce, příroda
Stará, zapomenutá, opuštěná a zcela zaplavená popílkem. To je bývalá podzemní pískovna v kladenské části Motyčín. Bohužel podzemí už nikdy nespatříme. A tak fotografie podzemí, které pořídilo některých pár jedinců jsou dnes již historické.
Pár je jich třeba zde => http://www.podzemi-cma.cz/podzemi/podlomy/inden.htm (Zanikající podzemní pískovna). A zmiňuje se o ní i Václav Cílek v pořadu "Podzemní Čechy" v díle věnovaném Kladnu.
A mějte na paměti, že pokud toto místo objevíte, tak buďte opravdu opatrní, místy jde o život.
13 fotek, 1.7.2017, 646 zobrazení, 4 komentáře | architektura, cestování, koníčky, krajina
Původní záměr byl vyhloubení dvou tunelů pod mariánskou skálou kde povede dálnice (portály a tvar chodeb zachován), nálety však tomu nedovolily a němečtí okupanti stavbu přebudovali na protiletecký úkryt. Po válce ŠTK-CO (Štáb kraje CO) rozhodl o přebudování na STOÚ IV. atomické odolnosti. Měla zde sídlit nemocnice, kryt byl několikráte využíván i rozhlasem. Kryt patří dráze (konkrétně SŽDC) která však moc velkou údržbu neprovádí, dle plánu by zde za nebezpečí sídlilo vedení drah pro Ústecký kraj. Zajímavostí je že je u drah stále veden jako tajný, avšak pro Ústečany je to veřejné tajemství stejně jako pro Moskevčany metro 2. Kryt byl několikráte modernizován.
Foto:zde (http://csdkryt.xf.cz/ )

Zdroj: https://www.google.com/maps/d/viewer?mid=1Ip5Gq7P7x2c5hfrkZ2PDiYAhCLc&hl=en_US&ll=50.659689046802214%2C14.102151000000049&z=11
51 fotek, 16.6.2018, 620 zobrazení, přidat komentář | cestování, koníčky, krajina, příroda
Procházka podzemními štolami s podrobným výkladem. Návštěvník projde kolem lomu Kanada k lomu Malá Amerika, kde se nachází legendární kolejnice Hanse Hagena, na kterou pokud návštěvník třikrát zaklepe, tak se zjeví jeho duch... Každopádně je to úžasný zážitek.
32 fotek, 3.3.2012, 579 zobrazení, přidat komentář | architektura, krajina, ostatní
Pozorovatelna v Rozdělově
Nachází se na západním okraji čtvrti Rozdělov na okraji lesa a charakteristické pro tuto pozorovatelnu je, že z ní snad nikdy nemohlo být nic vidět, protože se nachází v mírné sníženině za bývalým rybníkem. Navíc výhled kryje rozsáhlá výstavba.Objekt je bez zemního záhozu a nad zem tak ční jenom vstupní a pozorovací nástavba. Plocha mezi - střecha vlastního úkrytu pro pozorovací družstvo, byla někdy z neznalosti vysvětlována jako postavení pro světlomet nebo protiletadlový kanón.

Pozorovatelna na Engerthu
Typická poválečná pozorovatelna CO, nacházejícíc se v cípu lesa nad kladenským hřbitovem, poblíž bývalého dolu Engerth (čtvrť Ostrovec). Základ tvoří obdélníková podzemní místnost (pracovní úkryt pozorovacího družstva) a vyvýšená vstupní a pozorovací nástavba se třemi průduchy. Z původního oplocení zbylo jen několik sloupků. Obýváno bezdomovci.

Pozorovatelna na haldě
Objekt poválečné pozorovatelny na vyvýšenině staré haldy. Z drátěného oplocení se dochovaly jen drobné zbytky.
Halda vznikla severovýchodně městského centra vyléváním vysokopecní strusky a kromě tohoto objektu obsahuje zajímavý podzemní labyrynt krytu zvaného DIPOL.
12 fotek, 10.3.2017, 553 zobrazení, přidat komentář | architektura, cestování, koníčky, kultura
Druhý z krytů u nádraží na Kladně je zajímavější. Je zachovalý celý, byť jsou všechny vstupy zasypané, tak není zničený. Na povrchu jsou vidět dvě větrací šachty a místo, kde byl nejspíš vstup.
42 fotek, jaro 2009, 516 zobrazení, 2 komentáře | architektura, města, události
Pojďme po stopách hrdinů, kteří spáchali atentát na zastupujícího říšského protektora Reinharda Heydricha a dokázali tak světu, že i malý národ, dokáže udělat velké věci.
Onu zátačku, kde se vše stalo, dnes už bohužel nenajdeme. Musela ustoupit magistrále. Ovšem najdeme zde pomník, s popisem všeho důležitého. Vše se odehrálo 27. května 1942.
Pak se přesuneme na Nové Město do kostela sv. Cyrila a Metoděje v Resslově ulici, kde se ukrývalo sedm parašutistů, včetně atentátníků. Byli vypátráni gestapem, díky zradě, oblíčeni, a vlastní rukou zemřeli 18. června 1942.
Připomeňme si onu sedmici:
- Adolf Opálka
- Jozef Gabčík
- Jan Kubiš
- Josef Valčík
- Josef Bublík
- Jan Hrubý
- Jaroslav Švarc

A společně s nimi vzpomeňme na vlastence, kteří jim pomáhali a zaplatili za to životy.
17 fotek, 16.6.2018, 500 zobrazení, 1 komentář | cestování, koníčky, krajina, příroda
Velká Amerika je legendární, ale Mexiko je majestátnější a pochmournější. I díky své temné minulosti. Ono pojmenování "Český Mauthaussen" vše vystihuje. Pro své kolmé stěny si ho - bohužel - vybírají i sebevrazi. Na jedné z fotek jsou svíčky, které jsou na paměť člověka, který skočil do útroblomu na začátku června 2018.
14 fotek, 12.10.2014, 466 zobrazení, 3 komentáře | architektura, cestování, koníčky, krajina
Nad údolím Krnčí lze najít zbytky chaty, která patřila MUDr. Františku Sladkému. Ten byl revírním lékařem, ale především člověkem, který kolaboroval s nacisty a má na svědomí tisíce životů obytel Kladenska a Slánska. Paradoxem je, že právě on prohledával oběti, které zatřelili nacisté na střelnici, pod jeho chatou ( http://jirka-suchomel.rajce.idnes.cz/Pamatnik_popravenym_obetem_nemeckeho_nacismu_-_Kladno_-_Krnci ). Jedná se o zcela opuštěné místo.
44 fotek, 14.10.2012, 464 zobrazení, 1 komentář | architektura, cestování, krajina, příroda
Nedaleko od Kladna, kousek od vesničky Kačice se nacházela raketová základna. Dnes je vše opuštěné, příroda si vše vzala zpět. Mezi stromy a křovinami jsou ještě dnes patrná místa, kde byly uložené rakety. Kasárna před vjezdem do lesa jsou dnes rozdělené různým majitelům. Pouze jedna budova chátrá a je opuštěná.
274 fotek, srpen 2011 až březen 2012, 449 zobrazení, 21 komentářů | architektura, cestování, koníčky, města
Vojtěšská huť byla založena v roce 1854, kdy se začaly stavět první tavicí pece belgického typu. Jméno (Adalberthütte) dostala po svém zakladateli, českobudějovickém podnikateli Vojtěchu Lannovi. První z belgických pecí byla dokončena 4. května 1855, k prvnímu odpichu došlo 16. května 1855. Investice kolem hutě (dovoz surovin, navázání železničního spojení) zakrátko vyčerpaly místní podnikatele. Vstupem obchodního domu Florent Robert proto byla roku 1857 založena Pražská železářská společnost (Prager Eisenindustrie Gesellschaft). Od roku 1862 je pak PŽS vedena jako akciová společnost.

Od roku 1860 procházela Vojtěšská huť velkým stavebním rozvojem. Původní belgické vysoké pece byly nahrazeny v 80. letech Lürmannovými pecemi skotského typu (tj. kovové pece s vodou chlazenými plášti).

Rozvoj Vojtěšské huti pokračoval víceméně až do druhé světové války. Špatně vedený závod stále více technologicky zaostával a zadlužoval se. Po válce se Vojtěšská huť stala spolu s Poldinou hutí a dalšími závody součástí Spojených oceláren, národního podniku (SONP), a byla přejmenována na huť Koněv. Plánované hospodářství vedlo k dalším významným ztrátám. V 60. letech vznikl program SONP na výrobu ušlechtilých ocelí, huť Koněv měla být postupně zlikvidována. Demolice vysokopecních provozů Koněvu proběhly v polovině 70. let.

(zdroj: http://www.kladnominule.cz/fotografie/zelezarny)
14 fotek, 1.1.2015, 438 zobrazení, 1 komentář | architektura, cestování, koníčky, kultura
Nad střelnicí v Krnčí (údolí v Rozdělovském lese na Kladně) se nalézají zbytky chaty, která patřila MUDr. Sladkému. Chatu jsem před časem navštívil a vcelku mě uchvátila. Fotoalbum, lze na rajčeti nalézt. Toto fotoalbum zachycuje zbytky pod trochou sněhu.
14 fotek, 6.11.2016, 426 zobrazení, přidat komentář | architektura, cestování, koníčky, kultura
https://prazdnedomy.cz/profil.php?id=965

Ve stínu cukrovaru se nachází mohutný areál zámku a hospodářského dvora. Do dálky svítí "nové" červené střechy. Zdání ale klame, vše je prázdné, opuštěné a na prodej...

Komentáře

přidat komentář

Rajce.net je největší česká sociální síť
zaměřená na sdílení fotografií a videí.

Nabízí neomezený prostor zdarma, snadnou a rychlou výrobu fotoknih i jiných fotoproduktů.